Veľká nemecká poisťovňa vyhodila riaditeľa pre vyzradenie pravdy o covidových vakcínach

(Ethan Huff, Zdroj: Natural News) Riaditeľ jednej z najväčších nemeckých zdravotných poisťovní bol minulý mesiac náhle vyhodený zo svojej pozície po tom, čo vyzradil pravdivé dáta o poškodeniach zdravia po covidových vakcínach.

Andreas Schofbeck z poisťovne BKK / Pro Vita poukázal na nečakaný nárast poistných udalostí súvisiacich s očkovaním.

Vo februári 2022 to oznámil Inštitútu Paula Ehrlicha (PEI), ktorý je ekvivalentom amerického Úradu pre kontrolu ochorení (CDC) alebo slovenského Úradu verejného zdravotníctva.

Schofbeck odhalil, že Inštitút Paula Ehrlicha nedostatočne zverejňoval hlásené nežiaduce účinky covidových vakcín. Tu je výňatok z toho, čo Schofbeck napísal v liste pre PEI:

„Ak priložené dáta extrapolujeme na celý rok a na celú populáciu Nemecka, tak dostaneme približne 2,5 až 3 milióny ľudí (z 83 miliónovej populácie Nemecka), ktorým bola poskytnutá liečba v súvislosti s vedľajšími účinkami covidových vakcín.“

Dr. Dirk Henrich, riaditeľ združenia nemeckých súkromných lekárov NAV-Virchow Bund, na to reagoval slovami, že PEI a BKK budú úzko spolupracovať na analýze dát fakturačných kódov. Zároveň odsúdil Schofbeckov list ako „úplný nezmysel“.

Po pravde, Schofbeckov list je hocičo iné, len nie nezmysel. Ak by sme mali uvažovať, že ktorý dôkaz o účinkoch covidových vakcín je najlepší, tak by ním boli práve dáta z poisťovní.

„…a to preto, lebo poisťovne sú silno motivované podrobne sledovať akékoľvek anomálie vo svojich dátach, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť ich zisky a straty,“ vysvetľuje portál The Defender (Obránca).

„Dáta poisťovne BKK sú v súlade s dátami z amerických poisťovní a hláseniami o nežiadúcich účinkoch po očkovaní zozbieraných v prieskume vykonanom Izraelským ministerstvom zdravotníctva.

Tie ukázali na objavujúci sa trend nedostatočného vykazovania poškodení zdravia a úmrtí v súvislosti s vakcínami proti Covid-19.“

Nemecké úrady odmietajú uznať pravdu o smrteľných covidových vakcínach

Podľa Schofbeckovho listu, ktorý je datovaný zo dňa 21.2.2022, sa analyzovali dáta od 10,9 milióna ľudí. Na základe nich sa zistilo, že 216 695 ľudí bolo ošetrených na nežiaduce účinky po očkovaní počas prvých 2,5 kvartálov (7,5 mesiacov) roku 2021.

 

Ak by sme to prepočítali na celkovú populáciu Nemecka 83 miliónov ľudí, tak tieto dáta naznačujú, že v celom Nemecku to predstavovalo 2,5 až 3 milióny pacientov, čo je 4 až 5% z plne zaočkovaných ľudí.

„Náš prvý predpoklad bol, že nakoľko lekárom nie sú za hlásenia nežiaducich účinkov poskytované žiadne finančné kompenzácie, tak takéto hlásenia pre PEI inštitút jednoducho nerobia,“ vysvetľuje Schofbeck vo svojom liste.

„Lekári nám hovoria, že nahlásenie jedného podozrenia z nežiaducej reakcie po očkovaní im trvá približne pol hodiny. To znamená, že 3 milióny hlásení by si vyžadovali 1,5 milióna hodín pracovného času lekárov.“

V závere listu Schofbeck varoval, že uvedené zistenie by malo slúžiť ako „varovný signál“ o skutočných rizikách spojených s covidovými vakcínami a tiež dodal, že „nie je možné vylúčiť ich nebezpečenstvo pre ľudský život“.

Napriek ubezpečeniam, že PEI inštitút bude analyzovať dáta získané od poisťovne BKK, nakoniec PEI neurobil absolútne nič a navyše Schofbeck už nie je riaditeľom BKK.

Nezávislá analýza potvrdila zistenia poisťovne BKK

Nemecký výskumník a lekár Dr. Florian Schilling si tiež spravil vlastnú analýzu.

Tá ukázala, že počty poškodení zdravia spôsobené covidovými vakcínami, ktoré hlásilo PEI v roku 2021, boli násobne menšie ako kalkulácie poisťovne BKK.

„Hlásenia PEI boli až 13,86-krát nižšie ako projekcie BKK, keď ich porovnáme počas 14 mesačného obdobia od začiatku podávania covidových vakcín,“ uvádza portál The Defender.

„Ak by sme vzali do úvahy tento faktor, Schilling napočítal viac než 400 000 vážnych nežiaducich reakcií a 31 000 úmrtí po očkovaní.“

Záver

Americká životná poisťovňa OneAmericka so sídlom v štáte Indiana podobne hlási až 40% nárast úmrtí v porovnaní s pred-covidovou érou.

Nemeckých 31 000 úmrtí prepočítaných na počet obyvateľov Slovenska by bolo 2000 úmrtí (možno 1500 vzhľadom na nižšiu mieru zaočkovanosti). Avšak slovenský Ústav pre kontrolu liečiv (SÚKL) stále hlási len 7 úmrtí po očkovaní proti Covid-19.

Sami si teda utvorte vlastný názor, ako sa dá dôverovať slovenským štátnym orgánom. Ako by povedal klasik: „Klamú, až sa im z huby práši!“

 Autor: Ethan Huff, Zdroj: naturalnews.com, Spracoval: Badatel.net
Pin It