Vysoký predstaviteľ FDA žiada okamžité ukončenie očkovania proti covidu. A milióny zatiaľ padajú mŕtvi k zemi

 

(Sean Adl-Tabatabai, Newspunch) Vysoký predstaviteľ amerického regulačného úradu pre lieky a potraviny FDA vyzval na okamžité zastavenie očkovania proti ochoreniu Covid-19 v USA z dôvodu alarmujúceho počtu ľudí trpiacich závažnými nežiaducimi reakciami n mRNA „vakcíny“.

Dr. Paul Offit, člen poradného výboru pre vakcíny americkej FDA, napísal článok v prestížnom medicínskom časopise New England Journal of Medicine, v ktorom vyzval na ukončenie masového očkovania, najmä tých, ktorých ochorenie ohrozuje len málo.

V článku s názvom „Bivalentné vakcíny proti Covid-19 – varovný príbeh“ Dr. Offit vyhlasuje, že posilňovacie dávky vakcín by mali byť podávané len ľuďom, ktorí potrebujú ochranu pred závažným priebehom ochorenia.

(Poznámka redakcie: Podľa nás sú tieto vakcíny jed a nemali by byť podávané nikomu. Avšak aj takáto čiastočná zmena názoru u predtým tvrdého zástancu covidového očkovania sa cení.)

„Verím, že by sme sa mali prestať snažiť predchádzať všetkým symptomatickým infekciám u zdravých, mladých ľudí tým, že im budeme podávať posilňujúce dávky pre kmene vírusu, ktoré o niekoľko mesiacov neskôr zmiznú,“ varuje Dr. Offit.

Stránka Summit.news uvádza:

Dr. Offit, ktorý je profesorom vakcinológie a profesorom pediatrie na Pensylvánskej univerzite, podrobne popisuje proces, ktorý viedol k tomu, že bivalentné mRNA „vakcíny“ sa v USA odporúčali všetkým ľuďom starším ako päť rokov, bez relevantných dát zo štúdií na ľuďoch. Očividne je z toho veľmi nešťastný.

Dr. Offit odhaľuje praktiky schvaľovania covidových vakcín

Dňa 28. júna 2022 výskumníci zo spoločnosti Pfizer-BioNTech a Moderna predložili údaje o svojich bivalentných vakcínach Poradnému výboru pre vakcíny a príbuzné biologické produkty FDA (ktorého je členom).

Výsledky boli podpriemerné. Bivalentné posilňovacie dávky viedli k hladinám neutralizujúcich protilátok proti BA.1, ktoré boli len 1,5 až 1,75-krát vyššie ako hladiny dosiahnuté pri monovalentných posilňovacích dávkach.

Predchádzajúce skúsenosti s vakcínami spoločností naznačovali, že tento rozdiel pravdepodobne nebude klinicky významný. Bezpečnostné údaje boli uspokojujúce.

V čase prezentácie testov pre FDA už variant BA.1 v Spojených štátoch ani v Európe necirkuloval, bol nahradený imunitne vyhýbavými a nákazlivejšími subvariantami omikronu. Ale zima bola za rohom a poradný výbor FDA cítil naliehavosť reakcie na tieto imunite sa vyhýbajúce kmene.

Nasledovala séria rýchlych politických rozhodnutí.

Dňa 29. júna 2022, deň po stretnutí poradného výboru, Bidenova administratíva súhlasila s nákupom 105 miliónov dávok bivalentnej vakcíny Pfizer-BioNTech s obsahom mRNA proti variantom BA.4 a BA.5.

O mesiac neskôr, 29. júla 2022, administratíva súhlasila s nákupom ďalších 66 miliónov dávok bivalentnej vakcíny Moderna s úmyslom ponúknuť obe vakcíny na jeseň a v zime.

Dňa 1. septembra 2022 FDA stiahla svoje povolenie na núdzové použitie pre posilňovacie dávky monovalentnej očkovacej látky a CDC odporučilo preočkovanie bivalentnou vakcínou pre všetkých vo veku 12 rokov alebo starších.

Dňa 12. októbra 2022 CDC rozšírilo toto odporúčanie tak, aby zahŕňalo všetkých vo veku päť rokov alebo starších. Pre toto rozhodnutie CDC však neexistujú žiadne dáta z klinických skúšok, vrátane údajov o imunogenicite.

Dňa 24. októbra 2022 David Ho a kolegovia zverejnili výsledky štúdie skúmajúcej hladiny neutralizačných protilátok proti variantom omikronu BA.4 a BA.5 po podaní monovalentnej alebo bivalentnej posilňovacej dávky. Medzi týmito dvoma skupinami nenašli „žiadny významný rozdiel v neutralizácii žiadneho variantu SARS-CoV-2“, vrátane BA.4 a BA.5.

O deň neskôr Dan Barouch a kolegovia zverejnili výsledky podobnej  štúdie a zistili, že „titre BA.5 (neutralizačných protilátok) boli porovnateľné po posilňovacích dávkach monovalentných a bivalentných mRNA vakcín“.

 

Barouch a kolegovia tiež nezaznamenali žiadne výrazné rozdiely v odpovediach CD4+ alebo CD8+ T-buniek medzi účastníkmi v skupine s monovalentnou posilňovacou dávkou a účastníkmi v skupine s bivalentnou posilňovacou dávkou.

Ani jedna výskumná skupina nezistila, že bivalentné posilňovacie dávky vyvolávajú lepšie imunitné reakcie. Výsledky sú teraz zverejnené v medicínskom žurnále.

Pravdepodobným dôvodom zlyhania bivalentných vakcín je imprinting, vysvetľuje Dr. Offit.

Imunitný systém ľudí očkovaných bivalentnou „vakcínou“, z ktorých všetci boli predtým očkovaní pôvodnou „vakcínou“, bol pripravený reagovať na pôvodný kmeň SARS-CoV-2. Preto pravdepodobne reagovali skôr na epitopy zdieľané BA.4 a BA.5 a pôvodný kmeň vírusu, než na nové varianty BA.4 a BA.5.

Keď boli dostupné epidemiologické údaje, vykazovali veľmi slabú ochranu.

Dňa 22. novembra 2022 CDC zverejnilo údaje o účinnosti mRNA „vakcín“ proti kmeňom vírusu BA.4 a BA.5 na prevenciu symptomatickej infekcie do dvoch mesiacov po podaní posilňovacej dávky.

U ľudí, ktorí dostali monovalentnú vakcínu pred dvomi až tromi mesiacmi, sa dodatočná ochrana spojená s bivalentnou posilňovacou dávkou pohybovala od 28% do 31%. Pre tých, ktorí dostali monovalentnú vakcínu pred viac ako ôsmimi mesiacmi, bola dodatočná ochrana v rozsahu od 43% do 56%.

Vzhľadom na výsledky predchádzajúcich štúdií je pravdepodobné, že toto mierne zvýšenie ochrany proti pravdepodobne všeobecne miernemu ochoreniu bude mať krátke trvanie.

Miera zaočkovanosti populácie bivalentnou vakcínou bola nízka (ľudia o ňu nejavili záujem) a varianty vírusu, proti ktorým bola zameraná, rýchlo mizli z cirkulácie v populácii.

K 15. novembru 2022 ju dostalo len asi 10% populácie, pre ktorú bola bivalentná vakcína odporúčaná.

Do decembra 2022 kmeň BA.4 už necirkuloval a BA.5 predstavoval menej ako 25% cirkulujúcich kmeňov SARS-CoV-2, pričom bol čiastočne nahradený kmeňmi, ktoré sa vyhýbajú imunite získanej z očkovania, ako napríklad kmene BQ.1, BQ.1.1, BF.7, XBB a XBB.1.

Prečo sa Dr. Offit ozýva až teraz?

Je chvályhodné, že Dr. Offit prelomil mlčanie, vyjadruje zdesenie nad zlým postupom a nedostatkom údajov a vyzýva na ukončenie kampane masového očkovania.

Jeho ozvanie sa je obzvlášť významné, pretože poukazuje na zlyhanie centrálnej stratégie biologickej bezpečnosti USA spočívajúcej v pokuse použiť rýchlokvasené mRNA „vakcíny“ na realizovanie bleskurýchlej reakcie na vznikajúcu biologickú hrozbu.

Je teda pravdepodobné, že záverom Dr. Offita budú silne odporovať tí, ktorí sú do očkovacej stratégie silne zainteresovaní – finančne, psychologicky a politicky.

Fakt, že to Dr. Offit robí až teraz a neuznáva akékoľvek bezpečnostné problémy covidových vakcín, je už menej chvályhodné. Napriek tomu mu jeho sponzori pravdepodobne nepoďakujú. Každopádne sa vybral správnym smerom, takže by za to mal získať uznanie.

Stále však čakáme na potvrdenie, že prínos týchto vakcín nebol nikdy priaznivý pre ľudí s nízkym rizikom ochorenia, ktorí ich nikdy nepotrebovali a tiež, že ich bezpečnostný profil je oveľa horší, ako farmaceutické firmy a regulačné orgány presviedčali verejnosť.

Portál CNN uvádza, že Dr. Offit je „nahnevaný“, pretože spoločnosť Moderna minulý rok nezahrnula nepriaznivé údaje o infekčnosti vo svojom podaní pre FDA.

„Bol som nahnevaný, keď som zistil, že existujú údaje, ktoré sú relevantné pre naše rozhodnutie a ktoré sme nemali možnosť vidieť,“ povedal Dr. Offit.

„Údaje, ktoré neboli predložené odborníkom, sa zaoberali skutočnými infekciami – kto chytil Covid-19 a kto nie. Zistilo sa, že 1,9% účastníkov štúdie, ktorí dostali pôvodnú posilňovaciu dávku, sa nakazili. Medzi tými, ktorí dostali aktualizovanú bivalentnú posilňovaciu dávku – tú, o ktorej vedci dúfali, že bude fungovať lepšie – sa infikovalo dokonca vyššie percento, až 3,2%.“

Ak farmaceutické firmy zatajili také podstatné informácie, čo ešte ďalšie vám zatajili, Dr. Offit?

 Autor: Sean Adl-Tabatabai, Zdroj: newspunch.com, Spracoval: Badatel.net
Pin It