Kardiológ tvrdí, že pre covidové vakcíny má dnes poškodené srdce vyše 7 miliónov Američanov

 

(Roy Green, Natural News) Certifikovaný internista a kardiológ Dr. Thomas Levy povedal Stevovi Kirschovi v rozhovore 17. januára 2023, že viac ako sedem miliónov Američanov môže trpieť určitým stupňom poškodenia srdca v dôsledku očkovania proti Covid-19.

Dr. Levy prišiel s týmito prekvapujúcimi číslami na základe predpokladu, že u najmenej 2,8 percenta ľudí, ktorí dostali covidové vakcíny, sa nakoniec vyvinula nejaká forma srdcového poškodenia zistiteľná pomocou troponínového testu.

(Súvisiace: Štúdia zistila, že každý zaočkovaný proti covidu utrpí určitý stupeň poškodenia srdca)

Oficiálne údaje zverejnené 21. augusta 2022 ukázali, že celkovo 263 miliónov Američanov alebo 79% americkej populácie dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti Covid-19. Vzhľadom na tieto čísla by predpokladaný počet Američanov s poškodením srdca spôsobeným očkovaním bol približne 7,4 milióna.

Dr. Levy, vplyvný autor knihy, nedávno publikoval esej s názvom „Myokarditída: kedysi zriedkavá, teraz bežná“, ktorá tvorila základ jeho diskusie s Kirschom o nadmernom počte úmrtí vyskytujúcich sa v Spojených štátoch amerických, ktoré možno pripísať mRNA injekciám.

Medzi najvýznamnejšie body, ktorými sa esej zaoberala, bol vzťah medzi covidovými vakcínami a myokarditídou (zápalom srdcového svalu). Podľa Dr. Levyho, vedecká literatúra naznačuje, že myokarditída sa vyskytuje pomerne často u pacientov s chronickým výskytom hrotového proteínu“.

Podľa Dr. Levyho je zvýšená hladina troponínu pri krvných testoch mimoriadne citlivým indikátorom akéhokoľvek prebiehajúceho poškodenia buniek srdcového svalu.

„Keď je v svalových bunkách srdca prítomný nejaký významný zápal, tento test okamžite ukáže zvýšené hodnoty troponínu.“

Dr. Levy spomenul nedávnu švajčiarsku štúdiu, ktorá ešte nebola zverejnená a ktorá merala hladiny troponínu u 777 zamestnancov nemocnice, ktorí dostali posilňovaciu dávku po dvoch injekciách základného „očkovania“ proti covidu.

Na tretí deň po posilňovacej dávke boli hladiny troponínu nad hornou hranicou normy pozorované u 2,8 percenta týchto jedincov. Do nasledujúceho dňa sa však polovica zvýšených hladín troponínu vrátila do normálu.

Ako sa očakávalo, autori štúdie zamietli pravdepodobnosť, že vakcína spôsobila nejaké poškodenie srdca. Dr. Levy si však myslí, že incidenty, ako je náhla smrť na ihrisku fyzicky zdatných európskych futbalistov za posledné dva roky, naznačujú, že medzi očkovanými jedincami sa deje niečo neobvyklé.

Tieto náhle a nečakané úmrtia by mali vzbudzovať vážne obavy, ale vlády a mainstreamové médiá ich vo veľkej miere ignorujú, pretože sú v rozpore s oficiálnym naratívom, ktorý sa snažia presadzovať.

Zavedenie vakcín proti Covid-19 spôsobuje prudký nárast úmrtí všade vo svete

Nedávne štúdie v rôznych krajinách, ako je Austrália, Japonsko, Nový Zéland, Izrael a Holandsko, ukázali podobné scenáre zvýšených nadmerných úmrtí po zavedení vakcín proti Covid-19.

Aj na Slovensku bola v decembri 2022 nadmerná celková úmrtnosť až 20%.

Dr. Levy ďalej citoval štúdiu na myšiach, ktorá ukázala, že mRNA vakcíny produkujúce hrotové proteíny môžu vyvolať myoperikarditídu – komplikáciu akútnej perikarditídy.

„Bez ohľadu na počiatočný zdroj expozície hrotovému proteínu (z infekcie vírusom alebo z vakcíny) sa zdá, že hrotový proteín je dôvodom patológie a symptómov pozorovaných pri chronickom (dlhom) covide.“

Čo je ešte horšie, Dr. Levy verí, že je možné aj šírenie mRNA z očkovaných na iných ľudí.

„Po prenose mRNA z jedného človeka na druhého dochádza k zahájeniu produkcie hrotových proteínov. Takéto šírenie mRNA znamená, že hrotový proteín je nepriamo, ak nie aj priamo, prenosný z jedného jedinca na druhého inhaláciou alebo rôznymi formami kontaktu cez pokožku,“ uviedol.

Ďalšou témou diskutovanou počas rozhovoru s Kirshom bolo poškodenie srdca u očkovaných pilotov spôsobené vakcínami.

Táto téma vyplávala na povrch po tom, čo americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) vykonal určité úpravy vo svojich normách pre pilotov, pravdepodobne z dôvodu veľkého počtu pilotov, ktorí neprešli rutinnými zdravotnými prehliadkami.

V októbri 2022 FAA zmiernila parametre EKG nad normálny rozsah – z maximálnej PR hodnoty 0,2 na neobmedzenú.

Dr. Levy ďalej povedal, že ide o „tiché priznanie vlády USA, že vakcíny proti covidu poškodili srdcia amerických pilotov“.

„Poškodenie srdca sa, samozrejme, netýka len pilotov. Momentálne odhadujem, že minimálne 7 miliónov Američanov utrpelo kvôli covidovým vakcínam nejaké poškodenie srdca, pričom to číslo môže reálne byť až 50 miliónov (teda každý piaty zaočkovaný),“ poznamenal Kirsch.

Záver

Pozrite si video nižšie (v angličtine) a dozviete sa o poškodeniach srdca, ktoré dnes zažívajú mnohí mladí ľudia po očkovaní proti Covid-19:

Autor: Roy Green

 

Zdroj: naturalnews.com, Spracoval: Badatel.net

Pin It