Najlepšie liečebné protokoly dokazujú, že COVID-19 nespôsobuje koronavírus

V našom dnešnom článku prinášame ďalší z alternatívnych pohľadov na ochorenie COVID-19 a súčasnú pandémiu „nového coronavírusu“, vrátane toho, ako táto pandémia vznikla a kto alebo čo za ňou stojí.

Podľa niektorých zdravotníckych expertov mali páchatelia tejto VEĽKEJ PODVODNEJ PANDÉMIE za príčinu ochorenia COVID-19 označiť koronavírus (konkrétne nový koronavírus SARS-CoV-2), aby zámerne oklamali medzinárodné komunity lekárskeho a vedeckého výskumu.

Ďalším dôvodom tohto podvodu malo byť to, aby sa neúčinne liečilo ziskovejšími protokolmi, ospravedlňujúc tým povinnú vakcínu na COVID-19 a certifikát o teste na imunitu.

Podľa štúdie dokáže liek proti parazitom zabiť bunkovú kultúru COVID-19 do 48 hodín

„Ako konzultant integratívnej medicíny a odborník na koronavírus som včas videl, že COVID-19 nie je koronavírus. Môj prvý pacient s COVID-om začal prejavovať klasické symptómy ochorenia COVID v priebehu prvého decembrového týždňa roku 2019.

Na základe toho ako vzdoroval prakticky každej nami predpísanej liečbe sme vedeli, že to NIE JE len koronavírus.

S každým ďalším záchvatom sa sada symptómov buď zvýšila čo do intenzity a počtu, alebo zmenila na priebeh zdanlivo iného ochorenia.

Vtedy sme pochopili, že v skutočnosti máme do činenia s vysoko sofistikovanou biologickou zbraňou veľmi podobnej metódou bioinžinierstva upravenej lymskej borelióze, ktorá bola okolo roku 1975 vypustená z laboratória na Plum Islande.

Vtedy sme tiež pochopili, že to, čo sme zámerne pomenovali „covidový syndróm“, v skutočnosti nie je spôsobené koronavírusom (ak je koronavírus vôbec prítomný).

Pôvodne sme usudzovali, že moderná biologická zbraň COVID-19 je dosť pravdepodobne balená ako skupina patogénnych mikroorganizmov.

Hlavným pôvodcom infekcie bol nepochybne nejaký parazit, čo je dôvod, prečo sú také účinné protiparazitné lieky ako hydroxychlorochín (HCQ) a ivermektín, či už sa užívajú ako lieky na prejavujúci sa covidový syndróm alebo preventívne ako profylaxia.

Každý vie, že hydroxychlorocín je striebornou guľkou na úspešnú liečbu malárie, moskytmi prenášanej parazitárnej infekcie. Podobne aj ivermektín je širokospektrálny antiparazitný liek schválený agentúrou FDA, bežne používaný na liečbu infekcií spôsobených škrkavkami, hlístami a ďalšími parazitmi.

Tak ivermektín ako aj hydroxychlorochín sú účinné antiparazitné prostriedky, čo priamo ukazuje na to, že primárnym patogénnym mikroorganizmom ochorenia COVID-19 je parazit.

Lenže z našich viac ako rok trvajúcich klinických pozorovaní sa tiež dokázalo, že covidový syndróm je rozsiahly multiinfekčný syndróm, ktorý niekedy prejavuje aj bakteriálne, plesňové a vírusové symptómy.

U niektorých pacientov sa dokonca prejavujú symptómy mykoplazmálnych infekcií podobných tým, ktoré mali príslušníci armády USA so syndrómom vojny v Zálive (GWS) po prijatí koktailu veľmi toxických a mikróby obsahujúcich vakcín.

Záverom tu je, že COVID-19 sa celkom podobá iným syndrómom multiinfekcií ako sú GWS a LS, najmä v spôsobe, akými boli obe metódou bioinžinierstva nastavené k zmutovaniu in vivo. To je dôvod, prečo má každý prípad COVID-u svoju vlastnú jedinečnú sadu príznakov.

Keďže konzultujeme prípady COVID-u vo všetkých 24 časových pásmach, začalo byť tiež jasné, že v tých veľkých mestách, ktoré zažili celosvetovo najväčší zhluk explózií koronavírusu, boli vypustené výrazne odlišné varianty biologickej zbrane COVID-19.

Povedané inak, biologická zbraň COVID-19 odpálená vo Wu-chane, sa značne líši od tej, ktorá bola vypustená v Miláne, Teheráne, New York City a v ekvádorskom Guayaquile.

Týmto spôsobom boli bioteroristi schopní spustiť biologické útoky s využitím rôznych verzií COVID-19, ktoré navždy unikajú skutočne presnej diagnóze a preto je účinný plán liečby, prinášajúci trvalé vyliečenie, vždy nedosiahnuteľný.“

Predchádzajúce škandalózne odhalenie COVID-Gate už rádioaktívnejšie ani byť nemôže.

Každé jedno slovo sa odvtedy potvrdzovalo ako holá pravda, čoho dôkazom je niekoľko veľkých covidových pokrokov v lekárskej aréne a v komunite vedeckého výskumu.

Teraz je jasné, prečo bol v auguste 2019, tesne pred úvodným spustením biologickej zbrane COVID-19 v čínskom Wu-chane, úkladne zavraždený biochemik Dr. Kary Mullis, PhD.

Len čo sa páchatelia OPERÁCIE COVID-19 rozhodli použiť vysoko chybový PCR test na diagnostikovanie nesprávne označeného nového koronavírusu – SARS-CoV-2, vedeli, že musia rýchlo eliminovať najväčšieho odporcu používania PCR testu týmto chybným spôsobom – jeho geniálneho tvorcu Karyho Mullisa.

A tak to urobili… 7. augusta 2019, len pár mesiacov predtým, ako bol v dňoch 18. až 27.októbra 2019 uskutočnený covidový biologický útok vo Wu-chane.

 „COVID-19“ NIE JE koronavírus!

Napriek predchádzajúcemu nadpisu a úvodnému titulku existuje možnosť, že SARS-CoV-2 zohráva v procese ochorenia známeho akocovidový syndrómmalú rolu.

 

Do akej miery to však platí, je stále neznáme. Doposiaľ sa nevyskytol ani jediný prípad, pri ktorom by bol u symptomatického pacienta s ochorením COVID-19 izolovaný koronavírus SARS-CoV-2, ktorý by bol potom vedecky dokázaný ako vyvolávajúca príčina.

Tento nevyvrátiteľný fakt je dosť výrečný.

Vzhľadom na to, aký mediálny ošiaľ bol zámerne upriamovaný na toľko obávaný koronavírus kvôli pôvodnej akcii psychologickej vojny, v ktorej počas epidémie v Ázii v rokoch 2002 až 2004 vystupoval v hlavnej roli vírus SARS-CoV-1, je teraz evidentné, že falošná stopa koronavírusu bola roky pripravovaným projektom Nového svetového poriadku.

Čo je rozhodujúci bod?

Primárnym pôvodcom infekcie u všetkých pacientov s ochorením COVID-19 je pravdepodobne parazit, nie koronavírus.

Povedzme si to otvorene: Je OBROVSKÝ rozdiel medzi parazitom a vírusom. A bioninžinieri to vedeli, čo je dôvod, prečo tak pedantne zostrojili covidovú biologickú zbraň ako extrémne nebezpečnú a neviditeľnú.

Čo je tiež dôvod, prečo páchatelia Operácie Covid spravili všetko, čo bolo v ich moci, aby zakázali používanie hydroxychlorochínu, keďže ho ako prvý propagovali mnohí skúsení a dobre informovaní lekári, najmä keď ho predpisovali spolu so zinkom a Azitromycínom.

Keby sa ten konkrétny protokol použil univerzálne, túto vyfabrikovanú pandémiu by veľmi rýchlo ukončil.

Zdravotné úrady však namiesto toho pri každej príležitosti hydroxychlorochín neúnavne očierňovali, práve tak, ako sa to snažili robiť s ďalším účinným antiparazitárnym liekom ivermektínom.

Prečo bola India, „krajina parazitárnych ochorení“, jedným z prvých štátov, ktorý schválil ivermektín na ochorenie COVID-19?

Celkovým záverom tejto analýzy je, že koviďáci oklamali celý svet s vysokou mierou chladnokrvnej kalkulácie a bezpríkladnej vierolomnosti.

Tento vopred premyslený plán má presne stanovený konečný cieľ: vnútiť nesmierne nebezpečnú povinnú vakcínu celému ľudstvu, čo môže byť úspešné len vtedy, keď sa systematicky uvedú do činnosti dva hroty mnohohrotovej stratégie Nového svetového poriadku:

  • Prvý hrot, páchatelia KORONA-podvodu potrebovali o prípade COVID-19 použiť presvedčivú lož. To, že ho na samom začiatku klamne označili za „koronavírus“ a neprítomnosť akéhokoľvek vedeckého testovania, sú jasným dôkazom covidového podvodu.
  • Druhý hrot, páchatelia KORONA-podvodu potrebovali sústavne odporúčať protokoly, ktoré nebudú fungovať, alebo, ak by fungovali, ktoré budú účinné len dočasne alebo sporadicky, prípadne budú prinášať iba obmedzené výsledky.

Zhrnutie

Každý, kto pochybuje o tejto kritickej analýze, by si mal pozorne pozrieť nasledovnú videoprezentáciu Dr. Lawrencea Palevskeho: Covid-19 Gain in Function “parasite infection” (Covid-19 a získanie funkcie parazitickej infekcie)

Dokonca aj Dr. Fauci hovoril o fakte, že nelegálna práca na biologických zbraniach sa už viac nemôže vykonávať v USA. Čo je dôvod, prečo zadali prísne tajný covidový projekt „získania funkčnosti“ stráženému biologickému laboratóriu vo wu-chanskom Virologickom inštitúte.

Tá nevyhnutná technológia „získania funkcie“ sa očividne využila na pridanie parazita do covidovej mikrobiálnej zmesi… a spolu s ním ďalších oslabujúcich a nepolapiteľných patogénov.

Otázkou teraz zostáva: Ktoré ďalšie patogénne mikroorganizmy konkrétne boli metódou bioinžinierstva pridané do ochorenia COVID-19?

A pridávajú sa do každej novej generácie covidovej biologickej zbrane noví pôvodcovia infekcie? A tiež, vkladajú sa nejaké patogény vytvorené metódou bionžinierstva, ktoré sú zamerané na určité pokrvné línie či rasy, národy, geografické oblasti, atď.?

Naozaj sa zdá, že každá úspešná chrípková sezóna sa bude odteraz využívať na udržanie takzvanej koronavírusovej pandémie na obrazovke radaru po zvyšok našich životov. Pretože len takto sa môže táto plánovaná pandémia využiť na uvalenie Veľkého Resetu na celú civilizáciu planéty s relatívne malým nesúhlasom ľudí.

Taký ohavný plán na implementáciu nekončiacej sa globálnej pandémie tiež uľahčil kradmé zavedenie dlho očakávanej injekcie FunVax. A nič horšie ako to už byť nemôže.

Záver

Záverom, je dôležité, aby ľudia pochopili, že VEĽKÁ PODVODNÁ PANDÉMIA ROKU 2020 SA RÚCA… rýchlejšie než Dvojičky 11. septembra 2001.

To preto, lebo veľmi odvážni hrdinovia ako bol Kary Mullis poskytli pravdivé interview, ako je napríklad toto s názvom:

„PCR Test Creator Reveals Raw Truth About Its Testing Deficiency and Dr. Fauci’s Corruption at NIAID“ (Tvorca PCR testu odhaľuje pravdu o jeho nedostatkoch a korupcia hlavného hygienika USA Fauciho)

Zdroj: stateofthenation.co, Spracoval: Badatel.net

Pin It