Nulový uhlík a nulový covid: Strašidelné dvojčatá planetárnej genocídy

 

(Julian Rose, wakingtimes.com) – V kontrolnom systéme Davosom vytvoreného programu genocídy zvaného Agenda 2030 / Veľký Reset sa nachádzajú niektoré nápadne spolupracujúce toxické agendy.

Tá, na ktorú by som chcel upriamiť pozornosť v tomto článku, je cieľ dosiahnutia nulových emisií uhlíka nazvaný ´Zastavme klimatickú zmenu´ – a cieľ nulového covidu ´Zastavme svetovú pandémiu´.

Podobnosť cieľov oboch agend

Predpokladaným cieľom oboch vyššie uvedených programov je vymazať niečo, čo sa vymazať nedá, lebo to tvorí integrálnu súčasť nášho živého sveta a biosféry. Preto to nemôže byť vykorenené tak, aby pritom nebol vykorenený sám život.

Verte tomu či nie, ale Davoská agenda, ktorá sa usiluje nahradiť vnímavé, spoločenské ľudstvo robotickým počítačom riadenou armádou kyborgov, sa naozaj dostala veľmi blízko k vykoreneniu života ´ako ho poznáme´.

Ako si spomíname, vládou poverení klimatológovia, pracujúci na vzorci vymyslenom Rímskym klubom a Bilderbergovcami sa – minimálne posledné tri desaťročia – poskúšajú všetkých presvedčiť, že oxid uhličitý (CO2) je nebezpečná znečisťujúca látka.

Oxid uhličitý dávajú klamne do súvisu s ťažbou a spaľovaním fosílnych palív, dusiacich hornú vrstvu atmosféry; s následným prehrievaním planéty, ktoré dostalo názov ´skleníkový efekt´.

Ako som však poukázal v predchádzajúcich článkoch, vedci v skutočnosti zistili, že množstvo COv hornej vrstve atmosfére predstavuje zanedbateľných 0,0037%, čím sa dostáva na siedme miesto zoznamu prvkov, dávaných do súvisu s nepriaznivým vplyvom na klímu.

Podobne tak aj veľká väčšina znečisťujúcich látok vychádzajúcich z tovární a dopravných systémov pozostáva z toxínov a častíc (napr. oxidov dusíka a oxidu uhoľnatého), ktoré majú len málo alebo vôbec nič spoločného s CO2.

Boli však zámerne preklasifikované tak, aby vytvárali dojem, že dym stúpajúci z tovární a z domácich komínov je tá ´zlá zmes´, zvaná CO2.

Veľká uhlíková lož

Celá davoská Štvrtá priemyselná revolúcia, Zelená nová dohoda a plán ´Resetu´, ktoré majú dosiahnutím ´Nulovej hladiny uhlíka´ do roku 2050 údajne ´zachrániť svet´, je tým pádom nehorázna a dôkladne naplánovaná lož.

Uhlík, ktorý má ďaleko od zabijaka, ktorého treba vykoreniť, je v skutočnosti základným stavebným kameňom života, bez ktorého by sme nemali žiadnu rastlinnú ríšu a teda ani kyslík na dýchanie. Žiadny život na Zemi.

Teraz sa scéna posúva ku ´covidu´ a k súbežnej schéme ´vykorenenia´ – ktoré sa stali slávnymi vďaka Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO). Tu bol plán vykorenenia vykreslený ako strašný a sotva zvládnuteľný ´vírus´. Plán, ktorý sa dá opísať len ako čistý vedecký podvod.

Áno, vírusy náhodou zohrávajú dôležitú rolu v udržaní zdravia a blaha živých tvorov, najmä ľudských bytostí. Ich ´vykorenenie´ – či vykorenenie len ´jedného´ (ak by sa dal izolovať) – by úplne destabilizovalo zdravie a rovnováhu každého, kto by mal tú smolu, že sa dostane do konfliktu s páchateľmi.

V prípade covidu sú zámery páchateľov verejne manifestované prostredníctvom koronového blitzkriegu WHO (Svetovou zdravotníckou organizáciou) a následne presadzované vládami na celom svete.

A práve v tejto chvíli boli postavené na hlavu životy približne siedmich miliárd ľudí, výhradne na základe celosvetovo prijatého vyhlásenia šéfa WHO Tedrosa Adhanona (poznámka redakcie: marxistického teroristu obviňovaného z genocídy v Etiópii) – podporovaného oddielom vybraných ´vedcov´ – že tento ´vírus´ je smrtiaci patogén, s potenciálom zničiť ľudstvo a spraviť normálny život úplne nezvládnuteľným.

V skutočnosti je však nový koronavírus, z ktorého je Covid-19 odvodený – podľa definície Americkej medicínskej encyklopédie – iba ako „bežná chrípka“; ktorá síce každý rok zabije značné množstvo ľudí, ale zapadá do zoznamu ochorení známych tým, že bežne spôsobujú vysoké miery úmrtí na celej zemeguli.

Práve tak aj ´uhlík´ klesá na zozname domnelých smrtiacich látok v hornej atmosfére oveľa nižšie.

Napriek tomu, kvôli potrebe centrálnej kabaly mať nejakú zámienku na uplatňovanie absolútnej vlády nad ľudstvom, je mu pripisovaná zodpovednosť za to, že ženie planétu v ústrety Armagedonu.

Covid ani uhlík nie sú žiadni „zabijaci“

Covid-19 nie je vôbec smrtiaci vírus. A hlavne to nie je ani ´vírus´. A ani uhlík nie je znečisťujúca látka. Označovať ich tak je rafinovaný podvod pre držanie ľudstva v zajatí a nahradenie základnej slobody najhorším otroctvom v prospech 0,1% elity kabaly.

Vystavením biologicky základných prvkov predpojatej, kvázivedeckej diskriminácii a politickej falši vzniklo obrovské prekrúcanie. Prekrúcanie, ktoré iba náhodou dláždi cestu masívnemu šmeleniu tak po vakcinácii prahnúcim farmaceutickým spoločnostiam, ako aj politickým zástancom zmeny uhlíkových daní.

Keď je presvedčenie, že dochádza k nejakej biologickej nerovnováhe, základným pravidlom je, že riešenie spočíva v prinavrátení rovnováhy napadnutému organizmu či telu. Nikdy nespočíva v snahe ju vykoreniť.

Lenže podľa politickej a vedeckej rétoriky, šíriacej sa z WHO, OSN, Svetového ekonomického fóra a ďalších organizácií, musíme uhlík aj vírus ´vykoreniť´. Aby sa tak stalo, musí sa brutálne preorganizovať život, aký poznáme a miliardy ľudí musia byť pripravené na predčasnú smrť.

Práve toto tvorí veľkú oporu agendy depopulácie, ktorú to 0,1% dlho považuje za životne dôležitú. Ide o jasný akt genocídy.

Uhlík aj covid sú len zámienkami pre genocídu

Nie je žiadna náhoda, že tak koronavírusová chrípka, ako aj atmosferický CO2sú cieľmi do neba volajúcej manipulácie, čo spoločne vytvára skvelé alibi pre zotročovanie, digitalizáciu a vraždenie veľkej časti obyvateľstva.

V oboch prípadoch bola základná zložka života zámerne zmenená na zlovestného zvestovateľa smrti, využijúc nacistickú techniku hromadnej indoktrinácie a opakovania, zabezpečujúcu, aby sa každá vnímavá mozgová bunka chvela strachom.

Schwabov ´Reset´ a Gatesov ´Vaxit´ sú súčasťou celkovej slobodomurársko-satanistickej misie vychýliť planétu z jej dráhy prirodzeného vývoja.

Odsúvané nabok sú spoločenské, duchovné a ľudské snaženie, aby sme sa rýchlo presunuli do chladného a technokratického ´Nového svetového poriadku´ — čo je pôvodný názov pre ´Veľký reset´.

Do svetového poriadku, v ktorom sa necítiace, parazitické kyborgovské bytosti usilujú zmocniť základného genómu života a pretvoriť ho, a tým vlastne aj samotnú dušu ľudstva. A teda dokončiť ´zvrátenie všetkých hodnôt´, vytvárajúcich neviditeľné spojenie s božskými počiatkami ľudstva.

Totálne klamlivý tlak malej kabaly klinicky šialených megalomaniakov prezentovať Nulový uhlík a Nulový covid ako ´spasiteľov ľudstva´, zredukoval veľkú časť ľudstva na zombíkov s ovládanými mysľami, pohybujúcimi sa v zovretých formáciách na rozkaz totalitných režimov – prezlečených za vlády – a podporovaných kúpenými servilnými médiami.

Teraz sme tú lož odkryli a tým vytvorili príležitosť na oslobodenie tých, ktorí sú manipulovaní príkazmi šialencov.

Záver

Na slobodu nie je nádej len tam, kde ľudskú myseľ úplne paralyzovala kombinácia strachu a hypnózy. My ostatní si môžeme – a musíme – rýchlo pohnúť s úlohou zbavenia našej planéty páchateľov tejto despotickej a silne zločineckej agendy.

Použime všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme urýchlili kolaps tohto necitlivého monštra. Konkrétne zvýšme latku absolútneho vzdoru voči drsným príkazom tohto klamného, zbabelo smrtiaceho kultu.

Povstaň, ľudstvo! Nech vyriešime prekonanie všetkých prekážok, postavených pre naše oklamanie, lebo po vystavení svetlu Pravdy sú to len prízraky.

 Autor: Julian Rose, Zdroj: wakingtimes.com, Spracoval: Badatel.net
 
Pin It