Je to oficiálne: 1. júla sa EÚ stáva obrovským koncentračným táborom

jul-1-koncentrak.jpg

(Jean-Michel Grau, thelibertybeacon.com– Od 1. júla by mal byť pre opätovné umožnenie kontaktov medzi rôznymi krajinami Únie oficiálne zavedený zdravotný pas.

Vlastne sa práve dosiahla dohoda medzi hraničnými kontrolami a členskými štátmi o zdravotnom pase, ktorý s pomocou QR kódu umožní dokázať, že jeho držiteľ bol zaočkovaný, že má negatívny test, alebo je po nakazení sa ochorením Covid-19 imúnny.

 

Neklamme sami seba: tento európsky „ausweis“ (občiansky preukaz) nie je nič iné ako povolenie opustiť európske väzenie pod holým nebom, kvôli možnosti opäť sa pohybovať medzi rôznymi európskymi krajinami.

A tým ratifikuje vytvorenie ľudí Alfa+ a ľudí Beta+, inými slovami, obrovský európsky apartheid, v ktorom záleží na tom, či niekto bol alebo nebol zaočkovaný.

Toto opatrenie završuje celý represívny a slobodu ničiaci arzenál ako sú sledovanie, dohľadávanie kontaktov, geolokácia, totálna policajná kontrola, rozličné a pozmeňované lockdowny, nosenie náhubkov, zákazy vychádzania a, v neposlednom rade, mediálna propaganda a cenzúra sociálnych sietí.

Akákoľvek podobnosť s touto novou nacistickou krajinou a jej modelom bude čisto náhodná. Kto teda dokáže stále veriť, že dnešná Európa je o mieri? Nebola by radšej vo vojne?

Európa je vo vojne s vlastnými obyvateľmi

Európa vo vojne so svojimi vlastnými národmi, pre vytvorenie svojho dominantného postavenia pred svojím ekonomickým kolapsom, ku ktorému má dôjsť pravdepodobne už tento rok.

Je to predohra k Veľkému resetu davoských šialencov na zavedenie digitálnej meny a univerzálneho príjmu, lákadla na totálne podrobenie si celej strednej triedy, budúcej triedy európskych zombie.

Tento scenár ako z nočnej mory však, naopak, nebráni eurokomisárovi Didierovi Reyndersovi porovnávať túto dohodu s voľbou pápeža, keď nadšene twítol:

„Biely dym: máme dohodu Európskej komisie o návrhu covidového certifikátu.“

„K tomuto novému nástroju sme dospeli  v rekordne krátkom čase, aby sme zaistili voľný pohyb všetkým občanom,“ pogratuloval si.

Je pravda, že je čo povedať k tomuto „pasu“, ktorý nie je ničím viac než obyčajným povolením opustiť európske väzenie, predohrou k zrejme ďalšiemu, sofistikovanejšíemu kľúču, ako je podkožný digitálny čip, švábska transhumanistická verzia súčasného elektronického náramku pre väzňov.

Hlavná komisárka Ursula von der Leyen zdôraznila, že certifikát bude „kľúčovým prvkom na ceste k bezpečnému a jednoduchému obnoveniu cestovania v celej EÚ.“

Povedané inak, malá sladkosť medzi dvoma údermi kyjakom po rypáku.

 

Prenechajme však záverečné slovo pologramotnému nosičovi uterákov pre vnútorný trh Thierrymu Bretonovi, v jeho veľkom lyrickom výleve:

„Európa sa pohýňa vpred, zjednotená digitálnym covidovým certifikátom… Silný signál pre turizmus a zotavenie!“

Karantény však zrušené neboli

Je isté, že pri všetkých tých majiteľoch reštaurácií na pokraji bankrotu, z ktorých podľa predpovede Klausa Schwaba 75% zanikne, sa turizmus opäť pozviecha…

Tento krásny obraz má však iba jeden tieň: napriek zdravotnému pasu by každý občan mohol podliehať karanténe. Pretože 27 krajín, zdôrazňujúc, že ide o národné privilégium, si chce túto možnosť ponechať pre prípad objavenia sa nejakého variantu.

Je však dobre známe, že tieto varianty ignorujú hranice, takže je stále pravdepodobné, že aj napriek tomuto takzvanému pasu k slobode sú karantény stále na európskom menu. Diabol sa ukrýva v detailoch…

Tento zdravotný pas, ktorý, pripomeňme si, nie je ničím viac, než skrytým donucovacím aktom k zaočkovaniu sa, bol na programe samitu európskych lídrov v dňoch 24. a 25. mája v Bruseli. Dohodu schválil aj európsky parlament na plenárnom zasadnutí v dňoch 7. až 10. júna v Štrasburgu.

„To dohode umožní vstúpiť 1. júla do platnosti,“ potvrdil na tlačovej konferencii španielsky člen Európskeho parlamentu a parlamentný vyjednávač Juan Fernando Lopez Aguilar.

Niet pochýb o tom, že všetci kápovia tejto teraz Únie zavretých budú s nadšením a jednohlasne, so zdvinutými rukami hlasovať za schválenie tohto ausweisu.

Nepochybne si myslia, že všetci Európania buudú súhlasiť s tým, že prestanú žiť, aby sa vyhli umieraniu.

Záver

Šengen je mŕtvy. Väčšina ľudí u nás súhlasila so vstupom do EÚ práve pre možnosť slobodného pohybu medzi európskymi krajinami.

Tento hlavný benefit členstva v EÚ práve padol. Oplatí sa nám teda naďalej zotrvávať v tomto novodobom žalári národov? Nenadišiel čas z tohto fašistického spolku vystúpiť a ísť si vlastnou cestou?

 Autor: Jean-Michel Grau, Zdroj: thelibertybeacon.com, Spracoval: Badatel.net
Pin It