Univerzita J. Hopkinsa potvrdila, že samošíriace sa vakcíny nie sú mýtus, ale ťažká veda

(Vince Moreno, rense.com) – Na internete sa poslednú dobu objavujú správy, že ľudia očkovaní na COVID-19 šíria na neočkovaných takzvanné hrotové proteíny. Existujú však aj vakcíny, pri ktorých sa z očkovaných na neočkovaných šíria priamo mikroorganizmy z vakcín?

Americká Univerzita Johna Hopkinsa nedávno potvrdila existenciu takýchto vakcín. Tento článok má formu listu, v ktorom sa táto téma podrobne preberá.

List o samošíriacich sa vakcínach

Jeff,

Samošíriace sa vakcíny nie sú mýtus. Potvrdzuje to Univerzita Johnsa Hopkinsa. Pozri dolu priloženú stránku. Mám ich pôvodný dokument.

Tú vakcínu dostaneš, či sa ti to páči, alebo nie.

Vakcíny, ktoré sa šíria samé, vymyslel austrálsky nositeľ Nobelovej ceny Sir Macfarlane Burnet. Toho poznáš. Ako vieš, môj záujem vzrástol, keď som v roku 2013 kúpil jeho niekdajší dom a udiali sa zvláštne veci.

Nazrel som do jeho života. Bol som taký šokovaný, že som chcel zavolať kňaza, aby z domu vyhnal zlého ducha. Nežartujem.

Burnet so svojím chránencom Sirom Gustavom Nossalom a CSIRO vyvinuli vírus myxomatózy. Prvýkrát bol použitý v Austrálii pri premnožení králikov. Išlo o prvý samomnožiaci sa vírus na svete, ktorý rozpoznával sám seba a fungoval ako vakcína, spôsobujúca imunitnú supresiu. AIDS pre králiky!

Austrália je počiatočným bodom počínajúcej covidovej genocídy.

Burnet sa priatelil s Williamom Gatesom (otec Billa Gatesa).

William Gates založil Nadáciu Williama Gatesa, neskôr premenovanú na Nadáciu Billa a Melindy Gatesovcov. Po Burnetovej smrti v roku 1985 potom pokračoval v práci pre nadáciu a WHO Burnetov chránenec Gustav Nossal. Vystavil na obdiv plán genocídy od Burneta a Gatesa staršieho.

Gates starší s Burnetom vymysleli genocídne posolstvo a financovali jeho zverejnenie na Georgijských poradných kameňoch. Zamysli sa nad tým.

Obaja sa priatelili s eugenikom Williamom Shockleym, ktorý na utajené vykonanie prác angažoval Dr. Hermana Kermeta. Verím, že si videl dokumentárny film Tmavé mraky nad Elbertonom.

Laboratórium biologických zbraní USA vo Fort Detricku zadalo zákazku Burnetovi, ktorý v roku 1947 navrhol vypustiť na Čínu chrípkový vírus. Dobová technológia nevedela zaručiť, že nedôjde k nezamýšľaným účinkom vírusu, preto sa to odložilo. Pracoval aj s britským ekvivalentom. Burnet bol do toho značne zapojený.

Koncom sedemdesiatych rokov vyvinula austrálska vládna vedecko-výskumná organizácia CSIRO pre pestovateľov tabaku z Mytlefordu vo Victorii génovú editáciu CRISPR. Pôvodne ju nazvali Génové nožnice.

Vtedajší minister vedy Barry Jones vyhlásil, že tá technológia zmení svet. A aj zmenila. Zatiaľ sme nevideli naplno žiadnu z hrôz chimérových ľudí a etických, na DNA zacielených biologických zbraní, ktoré boli Burnetovým snom.

Biotechnológia CRISPR sa využíva na biologickú zbraň samošíriacej sa covidmyxómovej „vakcíny“.

Ausrálske mesto Melbourne je počiatočným bodom covidovej technológie a plánu rodiny Gatesovcov. Bolo tiež počiatočným bodom pre zákazy vychádzania, lockdowny, odopierania slobody pohybu a nosenia rúšok. Tieto techniky sa šíria po celom svete.

Burnet aj Gates boli eugenici, ktorí boli v spojení s Londýnskou spoločnosťou eugeniky (premenovanou na Gaultonov inštitút, aby vypadol pojem „eugenika“). Bill Gates sa v tejto téme marinoval už od svojho detstva. Realizuje plány svojho otca a šialeného Sira Macfarlanea Burneta.

V roku 1967 napísal Burnet knihu ´Vytrvalosť života´ (vyšla v roku 1978). Pre jeho eugenické a sociobiologické názory sa jej dostalo kritického prijatia. Vyvolala veľkú polemiku. Boli to názory ako trest smrti pre zbavenie spoločnosti nežiaducich a duševne chorých, potraty na selekciu populácie a eutanázia pre bezcenných.

Konkrétne eutanázia znamenala zabíjanie hendikepovaných a starých, keď už neboli produktívni. A to aj napriek tomu, že v čase napísania tej knihy mal sám 79 rokov. Ďalších 13 kníh, ktoré Burnet napísal, obsahujú takmer slovo za slovom to, čo čítame na Georgijských poradných kameňoch.

6 princípov poradných kameňov spísal so svojím právnickým kamošom Williamom Gatesom, ktorý bol blízkym priateľom Davida Rockefellera.

Už chápeš, Jeff? Sme svedkami realizácie genocidálneho transgeneračného plánu. Realizuje ho Bill Gates v mene mŕtvych mužov a ďalších, ktorí mali rovnaké ciele.

Toto je diabolské. Satanské. Civilizácia čelí ohromne zrejmému a prítomnému nebezpečenstvu.

Vince

Samošíriace sa vakcíny

Originál obrázok s nasledujúcim textom (v angličtine) si môžete stiahnuť TU.

AKÁ JE TO TECHNOLÓGIA?

Samošíriace sa vakcíny – známe aj ako prenosné alebo samomnožiace sa vakcíny – sú vytvorené metódou genetického inžinierstva pre šírenie sa v populáciách rovnakým spôsobom ako prenosné ochorenia, no namiesto vyvolania ochorenia poskytujú ochranu.

Predstava je taká, že by mohol byť zaočkovaný malý počet jednotlivcov v cieľovej populácii a vakcínový kmeň by potom cirkuloval v populácii veľmi podobne ako patogénny vírus. Tieto vakcíny by mohli dramaticky znížiť zaočkovanosť ľudských či živočíšnych populácií, bez požiadavky zaočkovania každého jednotlivca.

V súčasnosti sa táto technológia zameriava hlavne na populácie zvierat. Keďže najinfekčnejšie ochorenia sú zoonotické, zvládanie ochorenia v živočíšnych populáciách by znížilo riziko aj pre ľudí.

Sú dva hlavné typy samošíriacich sa vakcín: rekombinantné vektorové vakcíny a živé vírusové vakcíny.

Rekombinantné vektorové vakcíny kombinujú prvky patogénneho vírusu, ktorý navodzuje imunitu (odstránením časti, ktorá ochorenie spôsobuje), s infekčným vírusovým vektorom. Jeden z kandidátskych vektorov pre rekombinantné vakcíny je cytomegalovírus, pretože je druhovo veľmi špecifický a mierne nákazlivý.

Živé vírusové vakcíny sú oslabené, čo znamená, že sú oveľa menej patogénne než divý druh a podobali by sa orálnej vakcíne proti obrne či živej oslabenej vakcíne proti chrípke (LAIV) v tom, že tie vakcíny sa môžu občas prenášať z človeka na človeka.

Hoci sú u geneticky upravovaných vírusov niektoré závažné technické problémy, pomôcť prekonať tieto prekážky môžu v nastávajúcich rokoch zrejme nástroje syntetickej biológie, akým je CRISPR/Cas9. Samošíriace sa vakcíny už boli použité na ochranu divo žijúcich králikov pred myxomatózou a na zvládanie vírusu Sin Nombre u hlodavcov.

Ďalšia práca sa zameriava na vírus Ebola u ľudoopov a netopierov, vírus Lassa u potkanov a hovädzieho dobytka.

AKÝ PROBLÉM TO RIEŠI?

Najpraktickejším a najužitočnejším využitím samošíriacich sa vakcín by bolo zvládanie šírenia ochorenia u divožijúcich živočíšnych populácií (známeho tiež ako sylvatické šírenie).

Vakcína by bola podaná niekoľkým vybraným zvieratám v kritických miestach cieľových populácií, ktorými sú nehumánne primáty, netopiere alebo hlodavce. Vakcína by sa potom šírila v cieľovej populácii, odstrániac tak potrebu očkovať každé zviera.

Úspešné zvládanie ochorenia u živočíšnych populácií by mohlo obmedziť počet infikovaných zvierat a tým znížiť príležitosť prenosu ochorenia na ľudí skôr, ako sa vôbec objaví.

Taká sylvatická stratégia by u ľudí znížila celkový počet príležitostí na epidémie, nedokázala by však epidémiu prerušiť, keby sa už u ľudí stala vžitou. V prípade vážneho ohrozenia verejného zdravia by sa samošíriace vakcíny dali potenciálne využiť na široké zaočkovanie ľudských populácií.

Podobne ako pri zvieratách by bolo na získanie ochrany väčšej náchylnej populácie potrebné zaočkovať len malý počet jednotlivcov a eliminovať tak potrebu hromadného očkovania.

 Autor: Vince Moreno, rense.com, Spracoval: Badatel.net
Pin It