Aké môže byť vysvetlenie magnetického javu covidových vakcín?

magnetizmus-vakciny.jpg

 

(Makia Freeman, thefreedomarticles.com) – Keď je teraz v plnom rozmachu tajomný magnetický jav vakcíny proti ochoreniu COVID-19, musíme sa hlbšie prizrieť tomu, čo by mohlo spôsobovať, že ľuďom na rukách mieste vpichu držia magnety.

Mohli by magnetický jav vakcíny proti covidu vysvetľovať pokroky v oblasti magnetického hydrogélu, najmä keď štúdie pripúšťajú, že by sa dal magneticky aktivovať a riadiť na diaľku prostredníctvom inteligentnej siete? Alebo sú aj iné vysvetlenia, napríklad kovové nanočastice?

 

Mohli by byť dôvodom bizarného magnetického javu pokroky v oblasti magnetického hydrogélu?

Tento pocit začína byť veľmi dobre zdokumentovaný, keď množstvo ľudí z celého sveta zaočkovaných proti ochoreniu COVID demonštruje vo videu, ako im na ruke na mieste vpichu drží magnet, ale nedrží nikde inde na tele.

Stránka TimTruth.com priniesla ďalšiu kompiláciu, tentoraz 47-minútovú verziu s ľuďmi každého veku z rôznych kultúr, ukazujúcu, čo sa deje.

Znamená to ohromujúci dôkaz, že ide o skutočný jav, napriek tvrdeniam zúfalých odhaľovačov pravdy a obhajcov vakcíny, hoci tento výraz na nich celkom nesedí, pretože chemický koktejl tejto injekcie nie je vakcína.

V niektorých videách si ľudia skladajú z ruky magnet a priamo ho vracajú na chladničku, kde drží. Dobrým odhadom toho, čo by sa mohlo diať, sú kovové nanočastice.

V mexickej televízii sa snažili vyvrátiť tento jav, no podaril sa im presný opak – magnetizmus začkovaných ľudí dokázali.

Tento článok sa bude konkrétne venovať pokrokom v oblasti magnetického hydrogélu a tomu, či by mohol tento jav vysvetľovať.

Vytvorenie magnetického hydrogélu

Na začiatok si definujme slovo hydrogél:

„Sieť previazaných polymérových reťazcov, ktoré sú hydrofilné, nachádzajúcich sa občas ako koloidný gél, v ktorom je disperzným médiom voda. Trojrozmerné pevné výsledky hydrofilných polymérových reťazcov, držané pokope väzbami medzi reťazcami.“

Mnou predtým citovaný armádny článok uvádza, že vyvíjaný hydrogél (spoločnosťou Profusa, za pomoci vládnej agentúry DARPA) bude pozostávať z dvoch častí – z „polymérových reťazcov“ a „elektronického komponentu“.

Elektronika vždy alebo takmer vždy obsahuje kov. Štúdia z marca 2020, nazvaná Súčasné pokroky magneticky senzitívnych hydrogélov v tkanivovom inžinierstve, podrobne analyzuje, ako sa využívajú magnetické hydrogély (vyrobené použitím častíc založených na oxide železitom a rôznych druhoch hydrogélových matríc) v biomedicínskych aplikáciách pre tkanovivé inžinierstvo (regeneračnú medicínu, opravujúcu poškodené telesné tkanivo).

Vďaka svojej biokompatibilite, riadenej stavbe a „inteligentnej reakcii na vzdialené magnetické pole“ sú očividne vhodnou náhradou, čo nechtiac prezrádza, že sú to biosenzory, ktoré je možné riadiť na diaľku prostredníctvom inteligentnej siete.

Technológia vo verejnej sfére je už dosť pokročilá, čo znamená, že skutočná technológia, ukrytá v jednotlivých častiach vojenských programov, je oveľa, oveľa pokročilejšia.

Správa uvádza:

Hydrogély boli spracované do biomedicínskej aplikácie k zabezpečeniu laditeľnej, trojrozmernej konštrukcie pre adhéziu, migráciu, resp. diferenciáciu buniek a mohli by byť navrhnuté aj ako platforma pre riadené uvoľňovanie cytokínov a liekov v tkanivovom inžnierstve a doprave liekov…

V poslednej dobre bol do biomedicínskych aplikácií na zlepšenie biologickej aktivity buniek, tkanív či orgánov zavedený magneticky citlivý hydrogél. Toto sa pripisuje hlavne jeho schopnosti magneticky reagovať na externé magnetické pole…

Magnetické hydrogély sa vyrábajú z kombinovaných materiálov, ktoré sú biokompatibilné, biodegradovateľné a magneticky reagujúce.“

obr-1.jpg

 

Obrázok prevzatý z Frontiers, zo štúdie „Najnovšie pokroky magneticky senzitívnych hydrogélov v tkanivovom inžinierstve“

Podobne, ako ktorákoľvek iná technológia, by mohla byť využitá na dobré aj zlé veci a táto štúdia sa zameriva výlučne na to, ako by sa dala použiť na to dobré, t.j. na regeneráciu tkanív. Nič sa však nehovorí o tom, ako to rozvíja agendu transhumanizmu.

Inteligentní maneticko-hydrogéloví transformeri

Článok nazvaný Magneticki riadení, hydrogélom tvorení inteligentní transformeri, publikovaný v decembri minulého roku na Phys.org, opisuje ďalšiu vykonanú štúdiu o magnetickom hydrogéle.

Čínsky výskumný tím sa v nej pokúsil ukázať dôkaz konceptu na diaľku riadeného transformera (detskej hračky), založeného na tvarovej pamäti hydrogélového systému.

Do dvojitej sieťovej polymérovej štruktúry, obsahujúcej želatínu, vložili magnetit (Fe3O4, druh oxidu železa) a magnetické nanočastice. Aby na diaľku zmenili tvar hydrogélu, použili magnetizmus a svetlo.

 

Nasledovný citát ukazuje, ako ovládajú tvar a pohyb hydrogélu. Čo z toho vyplýva pre tých, ktorí majú hydrogél v sebe – a ako môžu byť doslova riadení na diaľku – keďže toto celé je o riadení robotov?

„Magnetické nanočastice sú účinnými aditívami pre predstavenie na diaľku riadenej bezkontaktnej činnosti. Keď sa hydrogély osvetlia blízko infračerveným svetlom (NIR), budú tie nanočastice nepretržite meniť svetlo na teplo, spôsobujúc nahrievanie hydrogélu.

Toto spôsobí zvratnú deformáciu hydrogélu pre použitie ako voľne sa pohybujúcich mäkkých robotov…

Tím tiež využil interakciu medzi trvalými magnetmi a obsiahnutými magnetitovými nanočasticami hydrogélu HG-Fe3O4na smerovanie výtvoru pri riadenej navigácii. S použitím hydogélu ukázali, ako by mohla magneticky vyvolaná riadená navigácia viesť mäkkého transformera bludiskom.

Také experimentálne koncepty majú potenciál v celom rade aplikácií, ako mäkké nosiče v biomedicíne na dopravu nákladu pri doprave a uvoľňovaní lieku.“

Teória Jima Stonea: nanoroboty kradnú z krvi železo

Pokiaľ je mi známe, s touto teóriou prišiel ako prvý Jim Stone. Jeho teória stojí za zváženie.

Podľa neho je to, čo sa dostáva do tela očkovaním (nech už je to čokoľvek), buď silne metalické, alebo to vytvára silné magnetické pole – dosť silné na to, aby pritiahlo priemernú chladničkovú magnetku, keďže hrot očkovacej ihly je veľmi malý.

Myslí si, že to maličké množstvo tekutiny v covidovej ne-vakcíne nemôže byť natoľko magnetické, aby cez ľudskú kožu priťahovalo magnet. (pozn: týmto najčastejšie argumentujú rôzni „fact-checkeri).

On sa nazdáva, že injekcia obsahuje nanoboty, ktoré zberajú alebo kradnú z krvi hemoglobín (druh oxidu železa), aby z neho niečo vytvorili. Toto je celkom možné, keďže vyššie citovaná štúdia hovorila o tom, že magnetický hydrogél sa skladá z častíc tvorených oxidom železa.

Na svojej webovej stránke Jim píše:

„Myslím si, že nech v tej vakcíne bolo čokoľvek, čo je magnetické, išlo o nejaký druh samoreplikujúcej sa nanotechnológie (očkovaním nebol zavedený čip), skôr než nejaká nanotechnológia to bola kopa nanobotov, vytvárajúcich v ruke na mieste vpichu štruktúry, ktoré sú magnetické.

Ihly použité na očkovanie sú na ID čip primalé a ID čip, dokonca ani v plnej veľkosti, by zrejme na pritiahnutie magnetu nestačil.

Ak budú mať na vytváranie magnetickej štruktúry v tele nanoboty, tie nanoboty musia pracovať s tým, čo k tomu má telo k dispozícii. Jediným ľahko dostupným zdrojom magnetického kovu v tele je hemoglobín v krvi, kde by nejaké nanotechnologické zariadenie mohlo získavať železo, aby s ním niečo vytváralo.

Nemyslím si, že by tak silne magnetickými mohla spraviť ľudí len samotná injekcia o objeme 1 kubického centimetra, či menej. Oni sú VEĽMI magnetickí, čo značí, že nech majú pod kožou čokoľvek, čo to spôsobuje, muselo to vychádzať z ich vlastných tiel, keď na tom priamo cez ich kožu bude držať magnet.

Najprv som usudzoval, že by to mohla byť len tá injekcia a aby ste videli ten účinok, potrebovali by ste neodymový magnet. No fungujú aj bežné keramické magnety a pružné chladničkové magnetky a fungujú silno, často na ploche takmer 26 centimetrov štvorcových.

Nejde o chladničkový efekt. Deje sa tu niečo vážne, čo si vyžaduje, aby telo dostávalo inštrukcie vytvárať niečo, čo je buď kovové, alebo to emituje magnetické pole.

ČO AK ku všetkým tým krvným zrazeninám dochádza preto, lebo injekcia vypustila kopu nanorobotov, ktorí napadli krv, aby z nej kradli hemoglobín a mohli tak niečo budovať na mieste vpichu? STAVÍM SA, že tu žiadne „čo ak“ nie je.“

Záverečné úvahy

V nedávnom interview s Alexom Newmanom hovorí Dr. Carrie Madejová o tom, že nanotechnológia obsiahnutá v týchto covidových ne-vakcínach má potenciál byť na požiadanie doručovacím systémom liekov.

„Na požiadanie“ znamená, že ju niečo musí uvádzať do činnosti, takže otázka znie: čo ju uvedie do činnosti? pH? Určitá frekvencia? 5G? Elektromagnetické pole?

Nech je touto kovovou či magnetickou látkou pod kožou čokoľvek, určite ide o nejaký druh biosenzora, určeného prijímať a prenášať signály.

Žijeme v skutočne historických časoch a možno sme svedkami masovej premeny miliónov, či dokonca miliárd ľudí na Človeka 2.0 – na transľudí – ktorí v sebe majú zabudovanú umelú technológiu. Podľa toho, čo sa deje, to bude prvá taká zabudovaná technológia. A nebude posledná.

 Autor: Makia Freeman, Zdroj: thefreedomarticles.com, Spracoval: Badatel.net
Pin It