Britská očkovacia správa: Vývinové poruchy plodu, paralýza, mŕtvica či slepota

(Daily Expose) – Vláda Veľkej Británie, resp. Regulačná agentúra pre lieky a zdravotnícke produkty (MHRA) zverejnila svoju už 24. aktualizáciu nežiaducich účinkov vakcín na Covid-19, ktoré boli nahlásené do systému Žltá karta.

Tento týždeň sme sa do správy začítali pozornejšie, než kedykoľvek predtým a zistili sme nesmierne znepokojujúcu skupinu účinkov, ktoré boli dlho prehliadané – vrodené vývinové poruchy plodu.

Čo vieme po vyše polroku očkovania proti covidu

Regulačná agentúra pre lieky a zdravotnícke produkty (MHRA) udelila mRNA vakcíne Pfizer / BioNTech súhlas na núdzové použitie 8. decembra 2020.

Od tohto dátumu bol verejnosti, lekárom a zdravotným sestrám sprístupnený systém MHRA Žltá karta, umožňujúci im hlásiť všetky nežiaduce účinky, ku ktorým mohlo dôjsť z dôvodu ktorejkoľvek vakcíny na Covid-19.

Prvá správa, zverejnená vládou Spojeného kráľovstva, resp. MHRA začiatkom februára, sa týkala nežiaducich účinkov, ktoré boli hlásené do 24. januára 2021. Táto správa obsahovala účinky ako sú slepota, mŕtvica, potrat, náhla smrť a mnohé ďalšie fatality.

Bohužiaľ však v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch boli druhy a počty nežiaducich účinkov z týždňa na týždeň znepokojujúcejšie a závažnejšie.

Dvadsiataštvrtá správa, zverejnená vládou Spojeného kráľovstva, resp. MHRA, 16. júla 2021 sa venuje nežiaducim reakciám na vakcíny Pfizer, AstraZeneca a Moderna, nahláseným do 7. júla 2021.

Obsahuje aj hlásenia, v ktorých nebol druh vakcíny na Covid-19 špecifikovaný.

Negatívne účinky vakcín podľa druhu

Nasledujúca tabuľka ukazuje druhy a množstvá všetkých porúch, nahlásených ako nežiaduce reakcie na každú jednotlivú vakcínu na Covid-19, ako aj celkové súčty.

Boli prevzaté z analýzy uverejnenej MHRA pre každú vakcínu.

Ako môžete vidieť hore v tabuľke, vírusová vektorová vakcína AstraZeneca spôsobila o státisíce nežiaducich účinkov viac, než ktorákoľvek iná vakcína. To však neznamená, že tie ostatné sú bezpečné.

Celkovo 245 394 nežiaducich účinkov a 456 úmrtí spôsobených vakcínou Pfizer desaťnásobne prevyšuje množstvo, ktoré by stačilo k nepokračovaniu v očkovaní ktoroukoľvek inou vakcínou.

A zdá sa, že podobným smerom začína smerovať vakcína spoločnosti Moderna.

Riziká vakcíny Moderna

Prvé dávky mRNA vakcíny Moderna boli ľuďom v Spojenom kráľovstve podané 7. apríla 2021. MHRA uvádza, že odvtedy bolo do 7. júla 2021 podaných 1,1 milióna dávok.

K rovnakému dátumu bolo do systému MHRA Žltá karta nahlásených 25 627 nežiaducich účinkov, čo znamená, že k nežiaducemu účinku došlo na každých 42 podaných dávok.

K tým nežiaducim účinkom došlo preto, lebo vakcína od Moderny to nie sú len boľavé paže či únava.

Patria sem veci ako je trombocytopénia – stav, pri ktorom nemáte v krvi dostatok krvných doštičiek. Pri ťažkej forme môžete spontánne krvácať do očí, ďasien či mechúra, alebo príliš krvácať pri poranení.

Pri vakcíne Moderna bolo zatiaľ 6 hlásení trombocytopénie a 2 hlásenia imunitnej trombocytopénie.

Patria sem aj veci ako sú zástava srdca, nahlásená dvakrát a myokarditída a perikarditída – stavy, ktorých bolo pri vakcíne Moderna hlásených po 9 prípadov. Tieto dva stavy MHRA v tichosti pridala na varovanie k vakcínam Moderna a Pfizer.

Myokarditída je zápal srdcového svalu a objavuje sa pravidelne u mladých mužov po tom, ako dostali svoju druhú dávku vacíny Pfizer alebo Moderna.

Nepomerne vyšší podiel negatívnych účinkov u Moderny

Je tu však aj iná štatistika, ktorá dokazuje, že vakcína Moderna je niečo, kvôli čomu sa treba znepokojovať.

Vo svojej 24. aktualizácii MHRA uvádza, že k 7. júlu 2021 bolo podaných približne 79,4 milióna dávok.

Z nich predstavovala vakcína Moderna len 1,3%, s 1,1 miliónom podaných dávok. Táto vakcína však spôsobila 25 627 z 1 059 307 nežiaducich účinkov u všetkých vakcín. To sa rovná 2,4% zo všetkých nahlásených účinkov.

Nemalo by to byť bližšie k 1,3%, ak máme veriť tomu, že MHRA nevidí nijaký dôvod na obavy u žiadnej z vakcín, keď porovnáme štatistiky s tým, čo by sa podľa očakávaní malo objavovať u bežnej nezaočkovanej populácie?

Znepokojenia okolo vakcíny Astra Zeneca

Porovnanie podielu na nežiaducich účinkoch medzi vakcínami Pfizer a AstraZeneca ukazuje, že s vakcínou AstraZeneca to začína byť extrémne znepokojujúce.

K 7. júlu bolo podaných približne 31,3 miliónov dávok vakcíny Pfizer. To predstavuje 39,4% zo 79,4 milióna doteraz podaných vakcín na Covid-19. Lenže 245 395 nežiaducich reakcií na vakcínu Pfizer predstavuje iba 23,16% z 1 059 307 nežiaducich účinkov, nahlásených pre všetky vakcíny na Covid-19.

Nie je to však preto, že by vakcína Pfizer bola bezpečná. Druh nahlasovaných reakcií dokazuje, že má od toho ďaleko. Je to preto, lebo v krátkodobom meradle je vakcína AstraZeneca očividne oveľa nebezpečnejšia.

K 7. júlu bolo podaných približne 47 miliónov dávok vakcíny AstraZeneca. To predstavuje 59% zo 79,4 milióna doteraz podaných vakcín proti Covid-19 vo Veľkej Británii. Lenže 785 519 nežiaducich reakcií na vakcínu AstraZeneca predstavuje šokujúcich 74,15% z tých 1,05 milióna nežiaducich účinkov, hlásených pre všetky vakcíny na Covid-19.

Práve tak, ako u vakcíny Moderna, nejde len o reakcie, ako sú bolesť paže alebo hlavy. Vakcína Pfizer spôsobila 80 zástav srdca, vedúcich k 30 úmrtiam, kým vakcína AstraZeneca spôsobila 152 zástav srdca, ktoré mali za následok 33 úmrtí.

Proti vakcíne Pfizer bolo podaných 148 hlásení za spôsobenie hluchoty. U vakcíny AstraZeneca bolo takých hlásení podaných 327.

Kvôli vakcíne Pfizer osleplo 72 ľudí, zatiaľ čo kvôli vakcíne AstraZeneca ich osleplo 260 – ide však len o nahlásené počty, číslo môže byť podstatne vyššie.

Z dôvodu očkovania vakcínou Pfizer bolo hlásených 368 prípadov záchvatu, 76 prípadov paralýzy a 282 prípadov „cerebrovaskulárnych príhod“, vedúcich k 12 úmrtiam.

U vakcíny AstraZeneca však bolo 1 194 hlásení záchvatu, 280 hlásení paralýzy a 1 053 hlásení „cerebrovaskulárnych príhod“, vedúcich k 39 úmrtiam. Cerebrovaskulárna príhoda je druh mŕtvice.

Vrodené poruchy plodov po očkovaní

No zrejme najznepokojujúcejšou poruchou, ku ktorej dochádza z dôvodu vakcín na Covid-19, je tá, ktorá nám uplynulých 23 týždňov od zverejnenia prvej správy unikala – kongenitálne poruchy.

Kongenitálna porucha je zdravotný stav, ktorý je prítomný pri narodení alebo ešte pred ním. Tieto stavy, označované aj ako vrodené vývinové poruchy plodu, sa dajú získať počas fetálnej etapy vývoja alebo z genotypu rodičov.

Ako nežiaduce účinky vakcíny Pfizer bolo hlásených 41 vrodených vývinových porúch plodu, u vakcíny AstraZeneca ich bolo 75 a u vakcíny Moderna 2.

Medzi vrodené vývinové poruchy plodu patria:

  • choroba srdca
  • mozgová obrna
  • malformácia plodu
  • kongenitálna cystická adenomatózna malformácia pľúc
  • porucha extrémnej bolesti
  • redukčný defekt končatiny
  • cystická fibróza
  • Youngov syndróm

Porovnanie celkových čísel so Slovenskom

Je všeobecným tajomstvom, že na Slovensku sa utajujú údaje o poškodeniach z očkovania (respektíve nehlásia sa alebo sa nepripúšťa súvislosť medzi očkovaním a vedľajším účinkom).

Poďme sa teda pokúsiť odhadnúť mieru toho utajovania a zapierania.

Predpoklady:

Veľká Británia má 66,7 milióna obyvateľov. Slovensko má 5,45 milióna. Veľká Británia je teda približne 12-krát väčšia.

Veľká Británia mala ku koncu júla 70,2% začkovanosť aspoň jednou dávkou, Slovensko zhruba 41,5%. Veľká Británia má teda približne 1,7-krát vyššiu zaočkovanosť.

Británia má hlásených 1 059 307 vedľajších účinkov. Vydeľme to 12 a potom ešte 1,7. To je zhruba 52 000. Čiže Slovensko by malo mať asi toľko všetkých hlásení vedľajších účinkov. Ku koncu júla 2021 ich ŠÚKL evidoval len 7 752.

Výsledok: Na Slovensku sú hlásené nežiaduce účinky očkovania proti COVID-19 v asi 6,7-krát menšej miere než vo Veľkej Británii!

Ak by sme rovnaký prepočet urobili pre úmrtia (2766 ÷ 12 ÷ 1,7), dostaneme sa na číslo 136 úmrtí. Toľko by ich teoreticky malo byť u nás. Doteraz ich však bolo oficiálne uznaných len 4.

Výsledok: Úmrtia po očkovaní na COVID-19 vykazuje Slovensko v 34-krát menšej miere ako Veľká Británia!

Názor na to si môžete urobiť každý sám.

Záver

Čísla vravia jasne. A ak vám budú nejakí tupci vrámci vládnej alebo mediálnej propagandy nabudúce tvrdiť, že vakcíny proti COVID-19 sú účinné a bezpečné, ukážte im tieto údaje.

Kedysi v roku 1976 počas „prasacej chrípky“ sa očkovanie zastavilo po pár desiatkach úmrtí v USA. Dnes máme v USA a Európe už desiatky tisíc úmrtí a očkovanie veselo beží ďalej, dokonca pod nátlakom a vyhrážkami.

Toto už nie je starostlivosť o „verejné zdravie“. Toto je zločin, masová vražda a genocída!

 Zdroj: dailyexpose.co.uk, Úvodný obrázok: ilustračný, Spracoval: Badatel.net
Pin It