Dr. Hoffe: „Až 62% očkovaných má mikro zrazeniny. Väčšine časom zlyhá srdce a zomrú“

(Dr. Charles Hoffe, dailyexpose.co.uk) – Väčšina tých, ktorí boli plne zaočkovaní vakcínou na Covid-19, zomrie v priebehu niekoľkých málo rokov na zlyhanie srdca, varuje Dr. Charles Hoffe, M.D., praktický lekár z kanadskej provincie Britská Kolumbia.

Tento značne znepokojivý záver lekára vychádza z analýzy zdravotného stavu množstva jeho pacientov, ktorí podstúpili očkovanie mRNA vakcínami.

 

Čo zistil Dr. Hoffe o vedľajších účinkoch covidových vakcín

Vo svojej najnovšej aktualizácii zo 6. júla 2021 ohlásil Dr. Hoffe znepokojivé zistenia u svojich pacientov, ktorí dostali vakcínu. Experimentálne mRNA vakcíny podľa neho blokujú tisícky drobných kapilár v krvi plne zaočkovaných ľudí.

Varoval, že v dôsledku toho majú tí, čo dostali vakcínu, vysoké riziko úmrtia na zlyhania srdca a to v rozpätí len niekoľkých málo rokov.

Hoffe vysvetlil, že za vytváranie zrazenín sú zodpovedné injekčne podávané hrotové proteíny – zostrojené tak, aby sa hromadne tvorili v telách zaočkovaných – čo spôsobuje nežiaducu reakciu u viac ako 60 percent ľudí, ktorí dostali vakcínu.

Dr. Hoffe povedal nasledovné:

„Teraz už vieme (podľa zistení japonskej štúdie), že len 25 percent z objemu vakcíny, pichnutej človeku do ruky, vám zostáva naozaj v ruke. Tých zvyšných 75 percent zberá váš lymfatický systém a doslova ním napája váš krvný obeh.“

„Balíčky mediátorovej RNA“ sú podľa neho určené k absorbovaniu vašimi bunkami, no jediné miesto, kde môžu byť absorbované, je okolo vašich krvných ciev, kde ich potom absorbujú kapilárne siete.

Telo následne začína čítať a vyrábať miliardy hrotových proteínov, ktoré sú potom rozpoznávané ako cudzie telesá, učiace vaše telá v reakcii na ne vytvárať protilátky. Tu sa však začínajú problémy.

Ako dochádza k upchatiu ciev a kapilár

S koronavírusom sa hrotové proteíny stávajú časťou vírusovej kapsuly a následne časťou bunkovej steny okolo vírusu. Nie sú však vo víruse, v skutočnosti sú vo vašich bunkách, preto sa stávajú časťou bunkovej steny vášho vaskulárneho endotelu (vnútornej výstielky ciev).

To znamená, že z buniek vystieľajúcich vaše krvné cievy, ktoré majú byť hladké, aby vaša krv mohla voľne prúdiť, teraz vytŕčajú malé zahrotené výčnelky.

Podľa Dr. Hoffeho sa vzniku krvných zrazenín u zaočkovaných nedá vyhnúť, pretože keď sa hrotové proteíny ukotvia v kapilárnych sieťach, okolo cirkulujú krvné doštičky, snažiace sa vyriešiť problém vytváraním ďalších zrazenín.

„Takže, keď krvná doštička prechádza kapilárou, náhle naráža na všetky tieto covidové hroty a vytváranie krvných zrazenín s následným upchatím tej cievy sa stáva absolútne nevyhnutným.

Dá sa preto predvídať, že tieto hrotové proteíny spôsobujú krvné zrazeniny. Sú vo vašich krvných cievach (ak ste „zaočkovaní“ vakcínou mRNA), takže je to zaručené.“

Dr. Hoffe ďalej uviedol, že prípady krvných zrazenín, o ktorých informujú médiá a tvrdia, že sú veľmi zriedkavé, sú „veľké“ krvné zrazeniny – tie, ktoré spôsobujú mozgové mŕtvice a sú viditeľné na zobrazeniach CT a MRI.

„Zrazeniny, o ktorých hovorím ja, sú mikroskopické a primalé na to, aby ich zistilo akékoľvek zobrazenie. A tak sa dajú odhaliť len s použitím D-dimér testu.“

Test na zistenie mikroskpických krvných zrazenín

D-dimér test je druh krvného testu, ktorý dokáže vylúčiť prítomnosť vážnej krvnej zrazeniny. D-dimér je časť proteínu, ktorý zostáva v krvi ako zvyšok po tom, čo vaše telo vytvorí krvnú zrazeninu pri hojení reznej rany.

 

Lekári vedia využiť D-dimér test na zistenie toho, či máte krvnú zrazeninu, lebo vysoké hladiny tohto proteínu môžu naznačovať, že máte veľkú zrazeninu, napríklad hlbokú žilovú trombózu.

Dr. Hoffe povedal, že robil D-dimér testy svojim zaočkovaným pacientom a so znepokojením zistil, že 62 percent z nich malo mikroskopické krvné zrazeniny.

„Títo ľudia ani netušia, že tieto mikroskopické krvné zrazeniny vôbec majú.

Najznepokojujúcejšie na tom je, že sú isté časti tela, ako mozog, miecha, srdce a pľúca, ktoré sa nedokážu regenerovať. Keď sa tieto tkanivá poškodia krvnými zrazeninami, sú poškodené natrvalo.“

Ako napokon dôjde k zlyhaniu srdcu

V dôsledku mikroskopických krvných zrazenín majú títo pacienti „zníženú toleranciu námahy“ (RET), čo znamená, že sú zadýchaní, zvyčajne už aj po malej fyzickej námahe.

Vo videu Dr. Hoffe vysvetlil svoju hypotézu, ako časom dôjde k postupnému zlyhaniu srdca.

Hovorí, že je to preto, lebo po očkovaní na Covid-19 majú ľudia v pľúcach upchaté krvné cievy. To núti srdce usilovnejšie pracovať, aby zvládalo väčší odpor pri doprave krvi do pľúc.

Toto je známe ako pľúcna artériová hypertenzia (PAH). Ide o vysoký krvný tlak v pľúcach, lebo sa do nich nemôže účinne dostávať krv.

Tí, ktorí majú tento stav, často v priebehu niekoľkých málo rokov zomierajú na zlyhanie srdca – zvyčajne pravej srdcovej komory, ktorá pumpuje krv do pľúc.

Na záver Dr. Hoffe povedal:

„Vakcíny spôsobujú obrovské poškodenie a to najhoršie ešte len príde.“

Autor: Dr. Charles Hoffe, Zdroj: dailyexpose.co.uk, Spracoval: Badatel.net

Pin It