Búrka pred tichom: Nezaočkovaní budú čoskoro extrémne žiadaní na trhu práce

 

(Steve Cook, thelibertybeacon.com) – Ľudia už prehliadli triky vlády a jej bábkovodičov, na ktoré boli dojednaní Nepriatelia človeka, aby vykonali tento útok proti ľudstvu.

Odpor rastie exponenciálnou mierou. Ľudia na celom svete dávajú na protest proti povinným očkovaniam výpovede.

Čo nás čaká a neminie

To, samozrejme, vyvolá v mnohých oblastiach nedostatok personálu, najmä v podnikovej sfére a v sektoroch, ktoré vynucovali povinné očkovanie, napríklad zdravotníctvo, letecké spoločnosti, armáda a podobne.

V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch budeme u zaočkovaných svedkami stáleho nárastu vážnych ochorení.

To vytvorí ešte väčší nedostatok personálu, spôsobený absenciami, zvýšiac tak nedostatok vyvolaný stratou zamestnania neočkovaných.

Postupom času, ako bude chorľavieť čoraz viac zaočkovaných ľudí, sa bude počet absencií zvyšovať.

Podniky a sektory zamestnávajúce zdravších neočkovaných tak budú v jasnej výhode a budú mať najvyššiu pravdepodobnosť prežitia.

Kde budú dopady najväčšie

Krv darovaná zaočkovanými sa stane hendikepom a cennejšou bude nekontaminovaná krv darovaná neočkovanými.

Neočkovaní sa stanú vzácnejší a oveľa vyhľadávanejší na pracovnom trhu a s väčšou pravdepodobnosťou budú povyšovaní, lebo budú mať menšiu pravdepodobnosť vzniku ochorenia, ktoré im bude brániť v práci.

Najviac zasiahnuté budú podniky a sektory zamestnávajúce len zaočkovných.

 

Vyššie zmienenou stratou personálu bude veľmi zle zasiahnuté zdravotníctvo a súčasne s tým naň budú kladené zvýšené nároky, lebo budú chorieť milióny zaočkovaných ľudí.

Mnohí teraz zaočkovaní mladí ľudia budú vo väčšej alebo menšej miere trpieť celoživotným ochorením, bezdetnými partnerstvami a kratšou očakávanou dĺžkou života.

Koniec dobrý, všetko dobré

Milióny zaočkovaných sa spoja s neočkovanými, keď ako skutoční páchatelia a spoločný nepriateľ budú odhalení vládni politici, ministri, byrokrati a ich spolupracovníci, presadzujúci nástražné bomby pseudovakcín.

A tak spoločný nepriateľ, ktorý nakoniec zostane bez priateľov, padne.

Do popredia konečne vystúpia čestní, pokrokoví organizátori, vedci a nositelia myšlienok, v súčasnosti vysmievaní a marginalizovaní, keď sa ľudstvo rozhliadne okolo seba a spýta sa: „Čo to teraz robíme?“

A budú nás viesť – alebo si skôr pomôžeme všetci navzájom – do osvietenejšej a, úprimne povedané, menej hlúpej doby.

V tejto rodiacej sa dobe, okrem mnohých iných žiaducich vecí, sa čestní vedci podujmú na prioritné výskumné programy spôsobov, ako napraviť poškodenia spôsobené miliónom ľudských bytostí nedávnymi biologicko-chemickými zbraňami, známym nikým neoplakávanej padlej elite globalistov ako „vakcíny“.

A také lieky sa nájdu.

A vytvorí sa nový, znesiteľnejší svet.

A všetko nakoniec dobre dopadne.

Tak sa o to pričiňme.

 Autor: Steve Cook, Zdroj: thelibertybeacon.com, Spracoval: Badatel.net
Pin It