F.A. Bugnolo: „Je jediný spôsob, ako zastaviť korona genocídu. Konajte, inak zomriete!“

(Friar Alexis Bugnolo, bitchute.com) – Máme k dispozícii nadmieru dôkazov o tom, že táto pandémia je falošná, a že jej skutočným cieľom je masová depopulácia, takmer úplné vyhladenie ľudstva a zotročenie malej hŕstky ľudí, ktorí prežijú.

Ostáva jediná otázka za milión: Čo s tým urobiť, ako to zastaviť? Zaujímavý pohľad a podľa nášho názoru správnu odpoveď na túto otázku poskytol vo svojom videu pán Friar Alexis Bugnolo.

Jeho video v angličtine si môžete pozrieť tu (pod videom je text s prekladom do slovenčiny):

https://www.bitchute.com/video/B2phiK01LfCA/

Preklad videa do slovenčiny

Pre tých z vás, ktorí po anglicky nehovoríte, sme tuto pripravili preklad videa do slovenčiny.

– – – – – –

Pozeráme videá, čítame články a sledujeme výzvy, že pôjdeme na nejaký protest a povieme vláde, že sa nám nepáči, čo robia a poprosíme ich, aby prestali, prípadne im povieme, že snáď možno tie rúška niekedy nosiť môžeme.

No v skutočnosti nerobíme nič, aby sme to zastavili.

Pozrite sa, ak tu existuje zločinecké spiknutie, ktoré je aktívne a práve prebieha, spiknutie, ktoré zabíja státisíce ľudí, tak prosenie v štýle „prosím prestaňte“ zrejme veľmi nepomôže.

Takéto niečo to nezastaví. A to je aj dôvod, prečo vraždenie naďalej pokračuje.

Niektoré skupiny vravia, že „nikdy nevyhráme“ alebo „sú príliš silní“, iné skupiny zasa vravia, že „úplne vyhráme“ či „sme v práve“.

No žiadna z týchto skupín nerobí nič, čo toto vraždenie naozaj zastaví.

Vy to nezastavíte tým, že budete písať listy svojim politikom, ktorí sú všetci kúpení. Nezastavíte to ani tým, že pôjdete na mestský úrad a poviete im, aby prestali. To môže fungovať v nejakých malých mestách, no vo veľkých určite nie. Oni všetci sú kúpení.

A nestane sa tak ani prostredníctvom legislatívy. Myslíte si, že globalisti si nekúpili všetkých poslancov a všetkých politikov v každej krajine na svete? Nikdy by túto akciu nespustili, ak ich nemali všetkých kúpených!

Novinári vás tiež nebudú počúvať. Aj oni sú kúpení.

A istotne vás nebudú počúvať sudcovia, aj oni sú všetci kúpení. Ak aj nie na nižších úrovniach, tak na tých vrchných zaručene. (pozn.: Deja-vú Ústavný súd a jeho podpora protiústavným vyhláškam či zmarenie referenda o predčasných voľbách.)

Globalisti by nikdy nespustili tento teror, pokiaľ by nemali všetky tieto veci pod kontrolou.

Dostáva sa nám veľa falošnej nádeje, keď niekto z času na čas zasiahne a na chvíľu pozastaví nejaké nariadenie alebo zruší povinnosť zaočkovať sa vakcínou, ktorá prinesie istú smrť.

Preto je absolútne nevyhnutné, aby sme začali organizovať skutočnú opozíciu. Nemám však na mysli nejaké politické hnutie, vlastne ani žiadny druh hnutia. Mám na mysli opozíciu voči kriminálnemu spiknutiu.

A ako teda zastaviť toto kriminálne spiknutie, ktoré práve prebieha? Existuje len jediná cesta – zatknite kriminálnikov! Jasné?

 

Toto tvrdím už od novembra 2020. Ľudia si mysleli, že je to skvelý nápad a dostalo sa mi za neho aj množstvo potlesku. Avšak nikto nič neurobil a stále nikto nič nerobí.

Preto prestaňte s rečami typu: „Musím si nájsť nejaké nové politické hnutie či politickú stranu.“; „Musíme zorganizovať opozíciu.“; „Potrebujeme protestovať proti tomu či hentomu.“

Toto všetko je zbytočné. Existuje len jediná cesta, ako to zastaviť – je ňou zatknutie kriminálnikov.

Nestane sa to však spôsobom, že každý sa rozhodne zatknúť kriminálnikov celonárodne. Musíte začať s ich zatýkaním na lokálnej úrovni a potom zatýkanie rozšíriť a pokračovať, až pokým ich nezatknete všetkých.

Ak je každý z nich kúpený, musíte ich zatknúť všetkých. Musíte ich zatknúť buď zato, že sa aktívne podieľali na genocíde občanov vášho štátu, alebo ich zatknúť na základe podozrenia, že aktívne, pasívne či sprostredkovane nejako kolaborovali na sprisahaní vyhubiť váš národ.

Pôjde o obvinenie vznesené na základe „Prirodzeného práva“. Ak nemáte vo vašej Ústave žiadne články umožňujúce „občianske zatknutia“, nevadí, nepotrebujete ich.

Použijete „Prirodzené právo“, ktoré predstavuje právo sa sebaobranu.

Vláda je tu na to, aby bránila čestných ľudí, nie na to, aby vyvražďovala svojich občanov. Akonáhle vláda začne konať spôsobom, ktorým vyvražďuje obyvateľov, prípade im spôsobuje ťažké ujmy, mrzačí ich či sterilizuje značné časti populácie, nastupuje „Prirodzené právo“.

V tej chvíli všetky ľuďmi vytvorené právne poriadky ustupujú do úzadia a prirodzené právo na sebaobranu dáva každému občanovi právo na zatýkanie týchto ľudí.

Mali by ste dokonca právo ich zabiť, no nie je potrebné zachádzať až tak ďaleko. Ich zatknutie bude stačiť. Všetkých ich zatknete a obviníte. Nemusíte ich vešať, súdiť ani nič podobné.

Po tom, čo ich zatknete a celá vaša vláda bude v base, usporiadate nové voľby a necháte novú vládu rozhodnúť, čo s nimi urobí. Toto je demokratický, mierumilovný spôsob, ako to urobiť.

Takže, nakoľko teraz už viete, v čom je problém a aj aké je jeho jediné riešenie, robiť všetko ostatné je len strata vášho času. Dokonca aj chodenie do práce.

Je to jasné?

Samozrejme, niektorí ľudia musia ísť do práce, aby si zarobili na živobytie. Ak ale týchto ľudí nezatknete, všetci aj tak zomriete! Vaše deti zomrú, vaši rodičia zomrú, vy zomriete.

Prečo potom posedávaním čakať doma a myslieť si, že potrebujem únikový plán, že potrebujem dostatok zbraní pre svoju sebaobranu v dome? Prečo čakáte na to, kým hrozba príde k vám domov?

Vy musíte vziať spravodlivosť k nim! Musíte začať loviť lovcov! Jasné?

Takže všetko, čo potrebujete urobiť, je spolčiť sa s ostatnými prebudenými ľuďmi vo vašom meste. Zorganizujte stretnutie. Dajte sa dokopy a vytvorte plán na zatýkanie – primátora mesta, starostu obce, šéfa polície, všetkých policajtov, sudcov, každého v meste, kto očkuje, lekárov a podobne. Zatknite všetkých a zavrite ich do mestskej alebo štátnej väznice.

A keď skončíte s oslobodením vášho mesta, usporiadajte voľby a zvoľte si nových lídrov, ktorí sú proti tomu. Vytvorte domobranu či ľudové milície a choďte a pozatýkajte zločincov vo vedľajšom meste.

Takto šírte slobodu. Je to veľmi jednoduché, ľahké a jediné riešenie. Žiadnym iným spôsobom sa toto šialenstvo nezastaví, pretože globalisti si nemôžu kúpiť úplne každého v meste.

Vedzte, že každý človek si dnes želá byť oslobodený od tejto veci, preto vás ľudia budú podporovať. No a médiá nedokážu sledovať dianie v každom jednom meste. Toto je jediné slabé miesto „Veľkého resetu“. A ak to nezačnete robiť, zomriete!

Takže, zobuďte sa a začnite skutočne odporovať Veľkému resetu. Zorganizujte sa a zatknite každého, kto sa zúčastňuje na genocíde vo vašom meste.

Toto je spôsob, ako ísť na vec. Toto je jediný spôsob, ako ísť na vec.

 Autor: Friar Alexis Bugnolo, Zdroj: bitchute.com, Spracoval: Badatel.net
Pin It