Gumený pás so 6 hrudnými elektródami DC0095

gum1024
gum1024elektr1024
2.66667 5 3 Product
43,00 € za kus

Gumený pás so 6 hrudnými elektródami, cena je vrátane pásu a 6 elektród pre 12-zvodové EKG

Prevzatia elektroda
Hlasovať:

Poraďte k tejto položke:

Užív. meno: