Náhradný gumený pás pre hrudné elektródy DC0096

gum1024
15,00 € za kus

Náhradný gumený pás pre hrudné elektródy pre 12-zvodové EKG

Prevzatia elektroda
Hlasovať:

Poraďte k tejto položke:

Užív. meno: