Bezplatná virtuálna tlačiareň doPDF9 na záznamy EKG X2000.

Pokiaľ potrebujete Vaše záznamy z EKG X2000 posielať e-mailom, alebo ukladať na server, môžete použiť tlač záznamov EKG X2000 do súboru PDF prostredníctvom virtuálnej tlačiarne doPDF9. Súbor dáte tlačiť rovnako ako v prípade fyzickej tlačiarne, ibaže namiesto listu papiera bude výsledkom súbor PDF. Súbor potom môžete priamo odoslať e-mailom, prípadne uložiť na server a pod. Velkost suboru s jedným záznamom EKG je len asi 316 kB.

Stiahnite si virtuálnu tlačiareň doPDF9

nainštalujte ju a v programe EKG X2000, v nastaveniach tlačiarne si zvolíte tlačiareň doPDF9 a farebnú tlač :

Po nasnímaní záznamu zvolíte Tlač a otvorí sa nasledovné okno :

Pomocou tlačítka Browse si zvolíme adresár kam budeme ukladať záznamy vo formáte PDF a názov súboru, ktorý môže byť napr. RČ, meno, priezvisko, alebo aj všetko napr:

Pokiaľ je zafajknutá voľba Open file, tak po stlačení OK sa uložený súbor PDF aj automaticky otvorí.

Úvod

Pin It